• Kinh nghiệm đi họp lớp

    10 bí quyết vui khi đi họp lớp

    1. Đầu tiên phải có tinh thần thật “tập xác định”. Cuộc sống hiện đại với mạng xã hội hết sức ảo hoá thế này thì bè rất nhiều, còn bạn thật sự rất là ít. 2. Tiếp đến phải truyền thông thật tốt với vợ hoặc chồng. Cần thiết […]