• Duyên khó ngờ

    Tôi nghe mẹ kể nhiều lần Sao tôi vẫn thấy khó gần khó thân Tính em ít nói hiền lành Học vào loại giỏi đâu cần nhờ ai Kể ra em cũng có tài Cầm cân nẩy mực chả sai bao giờ Tôi thì thuộc loại lơ mơ Tội tôi […]