Tôi nghe mẹ kể nhiều lần
Sao tôi vẫn thấy khó gần khó thân
Tính em ít nói hiền lành
Học vào loại giỏi đâu cần nhờ ai
Kể ra em cũng có tài
Cầm cân nẩy mực chả sai bao giờ
Tôi thì thuộc loại lơ mơ
Tội tôi em có bao giờ nương tay
Em làm lớp trưởng xưa nay
Vừa nghiêm vừa khó thật ngay rõ ràng
Lớp tôi nhiều đứa chúa ngang
Gặp em giải quyết là đàng hoàng ngay
Nhìn hoa phượng đỏ bay bay
Những ngày tổng kết chia tay ra trường
Em vào đại học ngoại thương
Rồi đi bổ túc trường ông trường bà
Giờ em đã làm quan to
Thuộc vào hàng hiếm tốt cho nước nhà

Ông tôi…..
chánh tổng ngày xưa
Nội em làm mướn trong nhà của ông
Cải cách thu hết xung công
Còn lôi đấu tố bắt ông tử hình
May nhờ ông nội em binh
Bố em cán bộ Việt minh nói giùm
Thời kỳ lộn xộn tùm lum
Nhất trời nhì đội xưng hùng xưng vương
Anh em họ nội hết đường
Đi đâu rất khó xã thường không cho
Bố tôi công nhân hầm lò
Bao năm vất vả chả lo được gì
Tôi cũng chả khác cái chi
Thành phần quá xấu bị đì khổ luôn
Nhà tôi vẫn mãi mang ơn
Nên em được mẹ quý hơn tôi nhiều
Em sang mẹ tôi rất chiều
Muốn gì được đấy còn kêu em hiền
Em sang tôi thấy biến liền
Sau này tôi đã vượt biên xa nhà
Dù bận em vẫn thường qua
Nghe đâu em tự nhận là mẹ nuôi
Nay mẹ đã mất lâu rồi
Quê hương đổi mới mọi người rất vui
Bận việc em vẫn tới lui
Chăm lo giỗ tết cho vui cứa nhà
Quê cha đất tổ dung hoà
Chức to tiền lắm không qua nổi tình
Em nói em có mắt tinh
Yêu anh từ thuở chúng mình học chung
Nhìn anh đĩnh đạc ung dung
Cháu con quan cách nhất vùng ai hơn
Mẹ đi mắt mẹ rất buồn
Em nhìn hứa mẹ sẽ còn đợi anh
Lệ tràn mắt mẹ long lanh
Mẹ nghe em nói yêu anh mẹ mừng
Nhiều khi em nghĩ lung tung
Nhưng nghĩ đến mẹ em dừng lại ngay
Tính em vẫn thế xưa nay
Khó,nghiêm nhưng thích thật ngay rõ ràng
Em làm cán bộ đàng hoàng
Quyền cao chức trọng chả màng công danh
Em muốn làm vợ hiền lành
Chọn tình vẹn nghĩa mẹ giành cho em
Buồn vui lẫn lộn đan xen
Cúi đầu ơn mẹ đã đem em về
Nhìn vầng trăng sáng vùng quê
Sao giờ mới thấy đẹp mê mẩn lòng
Thực ra anh chả dám mong
Có chăng chỉ mộng ở trong cuộc đời
Bây giờ đã vợ chồng rồi
Ơn mẹ ơn cả vùng trời quê hương