• Tại sao trẻ em nước ngoài thường năng động hơn

    Tại sao trẻ em nước ngoài thường năng động hơn

    Đa phần những đứa trẻ được sống trong môi trường phương Tây luôn học được tính độc lập và có những quyết định, cá tính, tự tin hơn so với những đứa trẻ phương  Đông. Những đứa trẻ này học được cách tự làm và tự chịu trách nhiệm với […]